Waarneemster bij Doortje Uil
3 december 2019
per 1 juli nieuwe maatschap
17 juni 2020

Beste zwangeren en partners,

Het Corona-virus heeft veel aandacht in de media en dat is terecht. De gedachten dat het ‘een wat ergere griep is’ en dat er jaarlijks mensen overlijden aan de griep zijn achterhaald. Het Corona-virus grijpt snel om zich heen en dat heeft gevolgen voor het zorgsysteem in ons land. Dit is een erg goed filmpje: https://youtu.be/6rqpRq7nkO8. Daarom moeten we helaas ook onze zorg gaan aanpassen. Onderstaande afspraken gelden tot in ieder geval 31 maart. Omdat de situatie snel verandert, veranderen ook adviezen snel. We houden je hier natuurlijk van op de hoogte via nieuwsbrief en Facebook.

Spreekuren:

  • De controles op de praktijk zullen wij volgens een normaal schema voeren maar deze controles zullen alleen het meten van de bloeddruk zijn en het beoordelen van de groei van de buik en het hartje luisteren. Alle vragen en informatie die wij normaal gesproken met je bespreken tijdens een controle, zullen we telefonisch met de zwangere bespreken 1 dag voorafgaand aan de geplande controle.
  • Als er sprake is van koorts en/of hoesten. neem dan altijd contact met ons op en kom niet naar de praktijk.
  • Neem maximaal 1 begeleider mee naar de controle als dit echt niet anders kan en daarnaast geldt het dringende advies om geen kinderen mee te nemen naar de controle.
  • We willen de tijd die een zwangere in de wachtkamer moet doorbrengen tot een minimum beperken. Mocht je voor een controle komen en je kunt niet direct naar binnen, dan kan men wachten in de wachtkamer of eventueel aan het einde van de gang (in Zevenbergen) bij het zitje van de psycholoog.
  • De huisartsen zullen vanaf 16:00 patiënten inplannen met klachten als hoesten en verkoudheid. Om deze reden zullen onze spreekuren eindigen voor 16:00 of wordt eventueel met de zwangere een andere wachtplek afgesproken.
  • Echo’s bij echocentrum Focus gaan vooralsnog door. Mocht hier iets in wijzigen dan ontvangt berichtgeving van echocentrum Focus.

Bevalling:

Sta je op het punt van bevallen? De keuze voor een thuis- of ziekenhuisbevalling blijft. We kunnen de plaats van de bevalling opnieuw met je bespreken met het oog op jouw eigen gezondheid, de bezetting van ziekenhuisbedden en de druk op het ziekenhuispersoneel. Wanneer je gaat bevallen mag er voorlopig maar één begeleider bij de geboorte (en überhaupt in het ziekenhuis) aanwezig zijn, dus ook niet op de gang

of ergens anders in het ziekenhuis. Ook kraamvisite na de bevalling is in het ziekenhuis niet gewenst. Moet je langer in het ziekenhuis blijven, dan gelden de regels die in het ziekenhuis worden gehanteerd.

Als je ziek bent met verdenking op Corona-besmetting dan mag je niet thuis bevallen.

Als de bevallende vrouw hoest of verkouden is, zal de verloskundige extra beschermende maatregelen treffen, zoals het gebruik van een mondkapje en beschermende kleding. We zullen dus bij een telefonische melding van de bevalling ook vragen stellen over de gezondheidssituatie van de barende en haar partner.

Kraambedzorg:

In het kraambed komen wij normaal gesproken meerdere keren aan huis langs. Het advies is om dit te beperken tot alleen de strikt noodzakelijk medische zorg en alle te geven informatie, tips en adviezen te doen via (beeld)bellen. Dit heeft zeker beperkingen dus bij twijfel zullen wij natuurlijk een huisbezoek afleggen.

Nacontroles:

Deze zullen vooralsnog telefonisch door ons gedaan worden.

Op de volgende pagina vindt je nog een aantal veelgestelde vragen die veel zwangeren hebben.

Voor vragen en bij klachten; neem contact op met de dienstdoende verloskundige op 06-22013323

Alle verloskundigen praktijken in de regio doen hard hun best om de kans op besmetting en daarmee verspreiding zo klein mogelijk te houden. Wij hebben met elkaar afgesproken elkaar te helpen wanneer er onverhoopt toch verloskundigen zijn die ziek worden. Wij houden op die manier de kwaliteit van de zorg goed in de gaten en zullen er dan ook alles aan doen om deze bijzondere periode in jullie leven op de juiste manier te begeleiden.

Vriendelijke groet,

Verloskundigenteam van Doortje Uil

Veel gestelde vragen van zwangere vrouwen over COVID-19

Ben ik besmet met het Coronavirus?

Op https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 kunt u zien of er een indicatie is verdere testen te doen naar het COVID-19 virus. Bij twijfel neemt u telefonisch contact op met uw huisarts. Mocht u overwegen uw verloskundig zorgverlener hiervoor te bezoeken, leg dan eerst telefonisch contact voor advies.

Verloopt een infectie met COVID-19 ernstiger voor een zwangere vrouw?

Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor het krijgen van een infectie met COVID-19. Het is nog onzeker of bij een infectie met COVID-19 het verloop anders  is dan bij vrouwen die niet zwanger zijn. Van andere virale infecties weten we dat er meer kans is op longproblemen als een vrouw zwanger is.

Kan de ongeboren baby geïnfecteerd raken tijdens de zwangerschap of bevalling?

Tot nu toe is er geen directe overdracht (verticale transmissie) van het COVID-19 virus beschreven van moeder op kind tijdens de zwangerschap of bevalling. Het virus is tot nu toe niet aangetoond in vruchtwater, navelstrengbloed, de keel van een pasgeborene of in borstvoeding. Wel is besmetting mogelijk van moeder op kind via de gewone mens-op-mens route (horizontale transmissie).

Kan ik een miskraam krijgen van COVID-19?

Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat vrouwen met een infectie met COVID-19 meer kans hebben op een miskraam of zwangerschapsverlies. Mogelijk is er iets meer vroeggeboorte, maar het is nog niet duidelijk of dit spontane vroeggeboorte is of dat een zwangerschap op medische gronden vroegtijdig beëindigd is.

Ik heb nu een infectie met COVID-19 en zit in thuisisolatie, gaat mijn afspraak met de verloskundige of gynaecoloog door?

Overleg met uw verloskundig hulpverlener wat te doen in dit specifieke geval.

Ik heb nu een infectie met COVID-19, mag ik thuis bevallen?

Op basis van beperkt beschikbare data adviseren wij tijdens de actieve infectie een ziekenhuisbevalling met bewaking (cardiotocogram, CTG) van de foetus. Als de infectie > 14 dagen geleden was, vervalt dit advies. 

Mag ik borstvoeding geven als ik een infectie met COVID-19heb?

Er is geen contra-indicatie voor borstvoeding. COVID-19 is niet aangetoond in moedermelk. Aangeraden wordt om borstvoeding te geven met een mondkap en hygiënemaatregelen in acht te nemen (handen wassen voor het aanraken van de baby of borsten, eigen borstkolf te gebruiken of fles en de borstkolf goed schoon te maken

na gebruik). Omdat het wel mogelijk is om de baby te infecteren in uw nabijheid, valt het te overwegen om (gekolfde) voeding door een gezond persoon te laten geven.

Ik ben genezen van een infectie met COVID-19, ben ik nu onder controle van een gynaecoloog?

In principe is een doorgemaakte infectie met COVID-19 geen medische indicatie. Wel wordt voorlopig aangeraden groei-echo’s te laten maken.

Afspraak maken